Gặp gỡ với bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình 175
Thứ ba, 09:35 Ngày 07/11/2017.

Ông Takamitsu, CEO Builwork Việt Nam cho biết, Builwork Japan có lịch sư hơn 50 năm làm việc và hợp tác với ngành y tế, Builwork Japan có đội ngũ rất nhiều chuyên gia chuyên sâu về nghiệp vụ ngành Y và triển khai hệ thống vệ sinh tại hơn 100 bệnh viện, cơ sở y tế tại Nhật Bản. Hiện nay, chiến lược đầu tư tại nước ngoài, phía tập đoàn tại Nhật Bản mong muốn sẽ cùng với Bệnh viện 175 thảo luận để tìm ra các hướng hợp tác mới trong tương lai.

Chúc mừng Builwork Japan về những thành tựu vượt trội mà công ty đã đạt được trên lĩnh vực liên quan đến ngành Y tế nói riêng, và các ngành khác trong tập đoàn nói chung trong hơn 50 năm qua, Giám đốc bệnh viện mong muốn rằng, Builwork Japan – thông qua Builwork Việt Nam có thể đem chất lượng Nhật bản đến với thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Bài viết khác ...

Tin tức và sự kiện của builworkvietnam

Tin tức và sự kiện của builworkvietnam