Tập đoàn Builwork cung cấp các giải pháp duy trì và quản lí giá trị sử dụng các công trình xây dựng

Với hơn 50 năm kinh nghiệm,Builwork có hơn 1000 khách hàng là các chuổi trung tâm thương mại,khách sạn và đặc biệt là bệnh viện. Chúng tôi cung cấp các giải pháp làm sạch khu vực chung,khu vực đặc biệt trong các nhà hàng,khách sạn,bệnh viện. Với phương châm tạo ra chất lượng sạch toàn bộ cho cộng đồng châu Á và tạo ra việc làm cần thiết cho người lao động builwork mở rộng chi nhánh ở Phnong Penh từ năm 2014 và đến 2016 chúng tôi đã mở chi nhánh tại Việt Nam với đội ngũ nhân viên được đào tạo từ nhật bản và các chuyên gia Nhật Bản

Builwork Vietnam

Builwork Vietnam